Kontakt

44-230 Czerwionka-Leszczyny

dzielnica Dębieńsko Stare

ul. Kołłątaja 4

e-mail: ospdebienskostare@interia.pl

tel: (32) 72 29 998

dh Prezes Andrzej Zimończyk tel.: +48 511 004 198

dh Naczelnik Tomasz Sywak tel.: +48 785 722 673