Zarząd

PREZES: ANDRZEJ ZIMOŃCZYK

NACZELNIK:  TOMASZ SYWAK

Z-CA NACZELNIKA: PATRYK KOSTKA

SKARBNIK:  KRZYSZTOF MALCZEWSKI

SEKRETARZ: MICHAŁ RAUDNER

GOSPODARZ:  WOJCIECH NOWAK

CZŁONEK ZARZĄDU: BAETŁOMIEJ GARUS

 

 

OBECNY ZARZĄD ZOSTAŁ WYBRANY NA ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZYM W DNIU 19.09.2021