Prawidłowe noszenie odznaczeń OSP

Wzór prawidłowego rozmieszczenia odznaczeń i dystynkcji na mundurze galowym

Podstawowym błędem strażaków jest niewłaściwe umieszczenie odznaczeń i dystynkcji na swoim umundurowaniu galowym. Na zamieszczonym obrazku przedstawiono prawidłowe rozmieszczenie różnego rodzaju odznaczeń oraz emblematów. Do najczęściej spotykanych odznaczeń wśród strażaków ochotników to „Strażak wzorowy” , „Za zasługi dla pożarnictwa”, „Za wysługę kat”. Z wyżej wymienionymi odznaczeniami druhowie raczej nie mają  problemu lecz czasem należy pamiętać by medale „Za zasługi dla pożarnictwa” umieszczać na takiej wysokości by ich dolna część nie była niżej niż dół klapy lewej kieszeni piersiowej. W razie kiedy posiadamy więcej niż jeden rodzaj medali powinno nosić się najwyższy z każdego rodzaju. Można również zamienić ciężkie medale na baretki, których sposób naszycia na mundurze możemy zobaczyć poniżej.

Prawidłowe noszenie odznaczeń OSP

odznaczenia

medale baretkaOpis medali na mundurze galowym OSP

grafikę opracował Cz.Kosiba